Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 14. april 2009 med hjemmel i overgangsregler til endringene i skatteloven § 8–14, § 8–15 og § 8–17 vedtatt ved lov 14. desember 2007 nr. 107.

                                                     I

§ 8–20–2 skal lyde:
Bestemmelsene i § 8–20–1 til § 8–20–7 gjelder for selskaper som er lignet etter den særskilte beskatningsordningen i henhold til skatteloven § 8–10 til § 8–20 for inntektsåret 2006, og som for inntektsåret 2007 fortsatt skal lignes etter den særskilte beskatningsordningen.

§ 8–20–8 oppheves

                                                     II

Denne forskrift trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2008.


 

Tilhørende lov

Til toppen