Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av finansdepartementet den 12. desember 2005 med hjemmel i skatteloven § 10-42 ellevte ledd.

I

I forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endring:

Ny § 10-42-4 skal lyde:

§ 10-42-4 Fradrag i utdeling for skatt på grunnrenteinntekt

Det gjøres fradrag for deltakerens andel av skatt på grunnrenteinntekt i utdeling til deltaker etter reglene i skatteloven § 10-42 tredje ledd.

II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2006.

Til toppen