Forskrift om endring av forskrift 19. november 1970 nr. 2 (Nr. 41) om frivillig registrering av skogsveiforeninger.

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2007 med hjemmel i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 28 a.

                                                           I

§ 1 skal lyde:
 Forening som har til formål å bygge og vedlikeholde skogsvei (skogsveiforening) kan etter søknad til skattekontoret registreres i avgiftsmanntallet etter bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kap. VII og på vilkår som nevnt i denne forskrift.

                                                         II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2008.

 

Tilhørende lov

Til toppen