Forskrift om endring av forskrift 19.11.1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Forskrift om endring av forskrift 19.11.1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14.

Fastsatt av Finansdepartementet 3. januar 2007 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 § 10-12 annet ledd.

I

§ 10-12-1 annet ledd skal lyde:

Skattedirektoratet beregner og kunngjør renten for det enkelte inntektsår i januar i året etter inntektsåret.

II

Endringen under I trer i kraft straks.

Til toppen