Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 19.11.1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Forskrift om endring av forskrift 19.11.1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 14.12.2003 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) §§ 18-2 sjette ledd, 18-3 niende ledd og 18-5 niende ledd.

I

§ 18-2-2 første ledd skal lyde:

Eier av vannkraftverk skal svare naturressursskatt, jf. skatteloven § 18-2 første ledd.

§ 18-2-2 andre og tredje ledd oppheves.

§ 18-3-2 første ledd skal lyde:

Eier av vannkraftverk skal svare grunnrenteskatt, jf. skatteloven § 18-3 første ledd.

§ 18-3-2 andre og tredje ledd oppheves.

II

§ 18-5-11 tredje ledd femte strekpunkt skal lyde:

- avskrivningsgruppe g: 31 år

III

Endringene under I trer i kraft straks.

Endringen under II trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2003.

Til toppen