Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 19.11.1999 nr. 1158

Forskrift om endring av forskrift 19.11.1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring m.v. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14.
Skattlegging av eiere av norsk-kontrollerte selskaper m.v. hjemmehørende i lavskattland
§ 10-63 Lavskattland

Fastsatt av Finansdepartementet 9. februar 2005 med hjemmel i skatteloven § 10-70.

I

§ 10-63-1

Opplisting av land som skal anses som lavskattland og land som ikke skal anses som lavskattland i §§ 10-63-2 og 10-63-3 er, med de unntak som følger av bestemmelsene, bindende uten nærmere vurdering etter skatteloven § 10-63. Dette gjelder både ved beskatning av inntekt og tap på investeringer i lavskattland, jf. skatteloven § 2-38 tredje ledd a, og ved NOKUS-beskatning, jf. skatteloven §§ 10-60 flg.

§ 10-63-2

Følgende land anses som lavskattland:

 • Andorra
 • Bahamas
 • Bahrain, med unntak for selskap som er skattepliktig for aktiviteter i oljesektoren
 • Bermuda
 • Cayman Islands
 • Forente arabiske emirater
 • Gibraltar
 • Hong Kong
 • Isle of Man
 • Jomfruøyene (amerikanske og britiske)
 • Kanaløyene (Jersey, Guernsey, Lihou, Jethou, Herm, Alderney, Great Sark, Little Sark og Brecqhou)
 • Macao
 • Marshalløyene
 • Monaco
 • Nauru
 • St. Kitts & Nevis
 • Vanuatu

§ 10-63-3

(1) Følgende land anses ikke som lavskattland:

 • Australia, med unntak for selskap som beskattes etter særskilt gunstige regler i Norfolk Islands-territoriet og selskap med inntekt fra bankvirksomhet som beskattes med redusert sats
 • Bulgaria, med unntak for selskap som har særlige skattefordeler under frisonesystemet
 • Hviterussland
 • India
 • Indonesia
 • Japan
 • Kina, med unntak for selskap som grunnet etablering i spesielle soner beskattes med redusert sats
 • Kroatia, med unntak for selskap som beskattes med redusert sats i henhold til incentivordninger for nyetablerte selskaper
 • Marokko, med unntak for selskap som beskattes med redusert sats eller som fritas for skatteplikt gjennom ulike skatteincentivordninger, herunder selskap som omfattes av såkalte ”offshore financial centers”
 • New Zealand
 • Russland
 • Romania, med unntak for selskap som beskattes med redusert sats eller som fritas for skatteplikt gjennom ulike skatteincentivordninger
 • Slovenia
 • Ukraina, med unntak for selskap som beskattes med redusert sats for inntekt fra nærmere bestemte aktiviteter

(2) Opplistingen av land som ikke anses som lavskattland i denne paragraf er likevel ikke bindende uten nærmere vurdering, jf. § 10-63-1, hvis selskapets inntekt i dette landet hovedsakelig er inntekt som nevnt i skatteloven § 2-38 annet ledd som er skattefri, og inntekten skriver seg fra investering i lavskattland.

(3) Første ledd gjelder ikke ved avgjørelsen av om ”annen selvstendig innretning eller formuesmasse” som nevnt i skatteloven § 10-60 annet punktum, skal anses hjemmehørende i et lavskattland eller ikke.

II

Denne forskrift trer i kraft straks med virkning fra og med 1. januar 2004 for beskatning av inntekt og tap på investeringer i lavskattland, jf. skatteloven § 2-38 tredje ledd a, og med virkning fra 1. januar 2006 for NOKUS-beskatning, jf. skatteloven § 2-38 tredje ledd a.

Til toppen