Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 2. juli 1986 nr. 1430 om omregistreringsavgift

Forskrift
om endring av forskrift
2. juli 1986 nr. 1430 om omregistreringsavgift

Fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2003 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets avgiftsvedtak.

I

§ 3 første ledd første punktum skal lyde:

Avgiften skal betales til den bankkonto tollregionen bestemmer.

§ 6 nr. 8 første ledd og nr. 9 første ledd første punktum skal lyde:

Tollregionen kan på søknad gi fritak for avgiften ved omregistrering på ny eier av kjøretøy som etter første gangs registrering her i landet er tatt tilbake av selger som følge av hevet kjøp etter kjøpslovens bestemmelser.

Kjøper av brukt kjøretøy kan på søknad til tollregionen få refundert betalt omregistreringsavgift ved kjøpsheving etter kjøpslovens bestemmelser på følgende vilkår:

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

Til toppen