Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 2. mai 1994 nr. 326 om filialer av banker og andre kredittinstitusjoner med hovedsete innen det europeiske økonomiske samarbeidsområde, m.m.

Forskrift om endring av forskrift 2. mai 1994 nr. 326 om filialer at banker og andre kredittinstitusjoner med hovedsete innen det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, m.m.

Fastsatt av Finansdepartementet 25. mai 2005 med hjemmel i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 1-4 første ledd nr. 4.

I

I forskrift 2. mai 1994 nr. 326 om filialer av banker og andre kredittinstitusjoner med hovedsete innen Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, m.m. gjøres følgende endringer:

§ 7 Tiltak mot hvitvasking av penger skal lyde:

”Med mindre annet følger av avtale mellom norske tilsynsmyndigheter og tilsynsmyndigheten(e) i hjemlandet skal filialen være underlagt lov 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv, (hvitvaskingsloven).”

II

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen