Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 20. juni 1991 nr. 381 om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge

Forskrift
om endring av forskrift
20. juni 1991 nr. 381 om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk
av
utenlandsregistrert motorvogn i Norge

Fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2003 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter, tolltariffens innledende bestemmelser § 13 samt lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.

I

§ 3 femte ledd skal lyde:

Anses en person å ha fast oppholdssted i mer enn ett land etter de nordiske lands lovgivning, løses tvisten ved en konsultasjon mellom de berørte lands tollmyndigheter. Tollregionen foretar konsultasjonen.

§ 4 annet og tredje ledd skal lyde:

Tollregionen kan etter søknad bestemme at en person skal anses å ha midlertidig opphold i Norge i ytterligere ett år, dersom det kan dokumenteres at oppholdet ikke skal vare utover 2 år fra innreisetidspunktet.

Søknad sendes til tollregionen innen ett år etter innreisetidspunktet.

§ 5 bokstav d,e,f og g skal lyde:

  1. Demonstrasjon

Tollregionen kan etter søknad gi tillatelse til at person som har fast oppholdssted i Norge, kan innføre og midlertidig bruke utenlandsregistrert motorvogn som skal demonstreres eller som er spesialutrustet for demonstrasjon av varer.

  1. Utflytting

Tollregionen kan etter søknad gi tillatelse til at person som har fast oppholdssted i Norge og som skal flytte ut fra Norge eller inn til Norge, i forbindelse med flyttingen kan innføre og midlertidig bruke utenlands registrert motorvogn her i inntil 14 dager regnet fra flyttedato.

  1. Transitt m.v.

Tollregionen kan etter søknad gi tillatelse til at person som har fast oppholdssted i Norge, kan føre utenlandsregistrert motorvogn i transitt m.v. direkte fra innførselsstedet til utførselsstedet.

  1. Kortvarig bruk.

Tollregionen kan etter søknad gi tillatelse til at person som har fast oppholdssted i Norge, kan føre utenlandsregistrert motorvogn her i landet for kortvarig bruk i enkeltstående tilfeller.

§ 6 annet ledd skal lyde:

Tollregionen kan etter søknad tillate at motorvognen blir lagret for lengre tid under Tollvesenets kontroll.

§ 7 første ledd skal lyde:

Tollregionen kan etter søknad samtykke i midlertidig kjøretillatelse under konsultasjon i henhold til § 3.

§ 11 annet ledd skal lyde:

Tollregion kan dog tillate at motorvognen gjenutføres uten erleggelse av toll og avgifter (jf. § 10) dersom det foreligger spesielle omstendigheter knyttet til den ulovlige bruken.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

Til toppen