Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 21. desember 2004 nr. 1740 om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner

Forskrift om endring av forskrift 21. desember 2004 nr. 1740 om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner

Fastsatt av Finansdepartementet 21. februar 2006 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

I.

§ 1-1 nytt annet ledd skal lyde:

Forskriften gjelder også for filialer av utenlandske kredittinstitusjoner, finansieringsforetak, forsikringsselskap og pensjonskasser.

II.

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen