Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2000 nr. 1413 til lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven).

Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2000 nr. 1413 til lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven).

Fastsatt av Finansdepartementet 8. februar 2006 med hjemmel i innskuddspensjonsloven § 5-4 første ledd.

I

I forskrift 22. desember 2000 nr. 1413 til lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) gjøres følgende endringer:

Ny § 6-2 skal lyde:

§ 6-2 Overgangsbestemmelser
Innskudd i henhold til innskuddspensjonsloven § 5-3 første ledd bokstav b, c eller d skal være i samsvar med § 3-2 annet ledd senest innen utløpet av 2006, og med virkning senest fra 1. juli 2006. Frem til dette tidspunkt kan innskuddene beregnes med utgangspunkt i at det ikke skal betales innskudd for lønn under 2 G.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen