Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2000 nr. 1413 til lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)

forskrift 4. juni 2003 om endring av forskrift 22. desember 2000 nr. 1413 til lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)

Fastsatt av Finansdepartementet 4. juni 2003 med hjemmel i lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)

I

§ 4-1 første ledd skal lyde:

Lavere pensjonsalder enn 67 år gjelder for følgende yrker:

Pensjonsalder 55 år:

Flypiloter

Dykkere

Redningsmenn på helikoptre som tjenestegjør på oljeinstallasjon til havs

Pensjonsalder 60 år:

Flybesetningsmedlemmer unntatt piloter

Pensjonsalder 62 år:

Yrkessjåfører

Pensjonsalder 65 år:

Sykepleiere

Bergverksarbeidere under dagen

Kranførere

Førere av gravemaskiner og bulldoserkjørere

Yrkesakkvisitører i forsikring

Reisende (selgere)

Reingjetere

Ansatte på faste oljeinstallasjoner til havs

Sjåførlærere

II

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen