Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 23. april 1997 nr. 376 om tilsyn og kontroll med kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer

Forskrift om endring av forskrift 23. april 1997 nr. 376 om tilsyn og kontroll med kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks store engasjementer

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 18. november 2003 med hjemmel i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-10 annet ledd og lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 8-11 annet ledd. Jf. EØS-avtalen vedlegg IX nr. 23a (direktiv 92/121/EØF) og nr. 30a (direktiv 93/6/EØF). Endret 17. august 1998 nr. 809 (bl.a. hjemmel), 4. februar 2003 nr. 117.

I

§ 1 skal lyde:

Forskriften gjelder for sparebank, forretningsbank, finansieringsforetak og verdipapirforetak som har tillatelse til å drive virksomhet her i riket etter sparebankloven § 3 første ledd, forretningsbankloven § 8 første ledd, finansieringsvirksomhetsloven § 3-3 eller verdipapirhandelloven § 7-1, jf. verdipapirhandelloven § 1-2 første ledd nr. 1, 2, 3 og 4.

II

Denne forskrift trer i kraft straks

Til toppen