Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 23. februar 1970 nr. 1 vedrørende omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen (Nr. 24).

Forskrift om endring av forskrift 23. februar 1970 nr. 1 vedrørende omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen (Nr. 24).

Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 2006 i medhold av lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16 annet ledd bokstav a og § 75.

I

I forskrift 23. februar 1970 nr. 1 vedrørende omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen (Nr. 24) gjøres følgende endringer:

§ 8 fjerde ledd skal lyde:

Det skal heller ikke betales avgift ved omsetning av tjenester som kan fjernleveres når mottaker av tjenesten er næringsdrivende hjemmehørende i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen eller offentlig virksomhet i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen. Ved omsetning av elektroniske kommunikasjonstjenester gjelder fritaket også når tjenesten leveres til andre mottakere hjemme­hørende i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen.

§ 8 nytt femte ledd skal lyde:

Levering av elektroniske kommuni­kasjons­tjenester er likevel ikke fritatt når levering skjer gjennom fast terminal i Norge. Skjer leveringen gjennom fast terminal i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen er leveringen fritatt også om mottaker er hjemmehørende i Norge. Første ledd gjelder ikke elektroniske kommuni­kasjons­tjenester.

Gjeldende femte ledd blir nytt sjette ledd.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.

Til toppen