Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 24. januar 1989 nr. 58

Forskrift om endring av forskrift 24. januar 1989 nr. 58 om beregning av merverdiavgift på personkjøretøyer som er anskaffet eller uttatt til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet (forskrift nr. 90)

Fastsatt av Finansdepartementet 18. februar 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 14

I.

I forskrift 24. januar 1989 nr. 58 om beregning av merverdiavgift på personkjøretøyer som er anskaffet eller uttatt til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet (forskrift nr. 90) gjøres følgende endringer:

Overskriften endres slik:

” Forskrift 24. januar 1989 nr. 58 om beregning av merverdiavgift på personkjøretøyer som er anskaffet eller uttatt til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet eller persontransportvirksomhet”

§ 1 første ledd skal lyde:

”Registrert næringsdrivende har rett til fradrag for merverdiavgift på anskaffelse av personkjøretøyer til bruk yrkesmessig utleievirksomhet, herunder leasing, eller persontransportvirksomhet. Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved uttak av personkjøretøyer til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet eller i persontransportvirksomhet.”

§ 2 første ledd skal lyde:

”Registrert næringsdrivende skal når ikke annet følger av §§ 3 og 4, tilbakeføre fradragsført merverdiavgift dersom kjøretøyet selges, tas ut av virksomheten eller på annen måte omdisponeres til bruk som ikke ville gitt fradragsrett, før det har gått 36 måneder etter kjøretøyet ble registret. Det samme gjelder dersom virksomheten senere blir unntatt for merverdiavgiftsplikt.”

II.

Forskriften trer i kraft 1. mars 2004.

Til toppen