Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 24. januar 1989 nr. 58 om beregning av merverdiavgift på personkjøretøyer som er anskaffet eller uttatt til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet eller persontransportvirksomhet (forskrift nr. 90)

Forskrift om endring av forskrift 24. januar 1989 nr. 58 om beregning av merverdiavgift på personkjøretøyer som er anskaffet eller uttatt til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet eller persontransportvirksomhet (forskrift nr. 90)

Fastsatt av Finansdepartementet 21. juni 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 14

I.

I forskrift 24. januar 1989 nr. 58 om beregning av merverdiavgift på personkjøretøyer som er anskaffet eller uttatt til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet eller persontransportvirksomhet (forskrift nr. 90) gjøres følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

”Registrert næringsdrivende har rett til fradrag for merverdiavgift på anskaffelse av personkjøretøyer til bruk som utleiekjøretøy i yrkesmessig utleievirksomhet, herunder leasing, eller som middel til å transportere personer mot vederlag i persontransportvirksomhet. Det skal ikke beregnes merverdiavgift ved uttak av personkjøretøyer til bruk som utleiekjøretøy i yrkesmessig utleievirksomhet eller som middel til å transportere personer mot vederlag i persontransportvirksomhet.

Med uttrykket ”personkjøretøy” i denne forskrift menes kjøretøy som faller inn under forskrift 25. oktober 1971 nr. 2 om avgrensing av uttrykket ”personkjøretøyer” (forskrift nr. 49).”

§ 6 oppheves

II.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2004.

Til toppen