Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 25. oktober 1971 nr. 2 om avgrensning av uttrykket ”personkjøretøyer” (forskrift nr. 49)

Forskrift om endring av forskrift 25. oktober 1971 nr. 2 om avgrensning av uttrykket ”personkjøretøyer” (forskrift nr. 49)

Fastsatt av Finansdepartementet 19. februar 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 14

I.

I forskrift 25. oktober 1971 nr. 2 om avgrensning av uttrykket ”personkjøretøyer” (forskrift nr. 49) gjøres følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

”Som personkjøretøy etter merverdiavgiftsloven § 14 tredje ledd anses:

 1. Personkjøretøy som ikke har motor til framdrift
 2. Motorvogn registrert som moped, lett motorsykkel, tung motorsykkel eller beltemotorsykkel. Dersom slik motorvogn hovedsakelig er innrettet for transport av gods, anses den ikke som personkjøretøy.
 3. Motorvogn registrert som personbil, herunder bil som hovedsakelig er innrettet for transport av gods, har tillatt totalvekt mindre enn 3500 kg og som bak førersetet er utstyrt med fast setearrangement eller fester, beslag, brønn m.v. for slikt.

Som personbil anses også

  1. Motorvogn som det er utstedt bevilling for drosje, selskapsvogn eller hotellvogn.
  2. Motorvogn som er godkjent som ambulanse.
 1. Beltebil som er registrert for mer enn 2 personer inklusive fører.
 2. Motorvogn registrert som buss under 6 meter med inntil 17 seteplasser.
 3. Registrert campingtilhenger.
 4. Campingbiler.”

II.

Forskriften trer i kraft 1. mars 2004.

Til toppen