Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 26. mai nr. 3 om avgiftsfri transport direkte til eller fra utlandet (forskrift nr. 31)

Forskrift om endring av forskrift 26. mai nr. 3 om avgiftsfri transport direkte til eller fra utlandet (forskrift nr. 31)

Fastsatt av Finansdepartementet 19. februar 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16

I.

I forskrift 26. mai 1970 nr. 3 om avgiftsfri transport direkte til eller fra utlandet (forskrift nr. 31) gjøres følgende endringer:

§ 1 skal lyde:

”Det skal ikke svares merverdiavgift (utgående avgift) av transporttjenester her i landet når transporten skjer direkte til eller fra utlandet.

Direkte transport som nevnt i første ledd foreligger når det er sluttet en avtale om sammenhengende transport fra et sted her i landet til et sted i utlandet eller omvendt.

Når det gjelder tilknytningstransport (transport av transitt- og transferpassasjerer) til eller fra utlandet, gjelder avgiftsfritaket bare hvis

a. det på forhånd er inngått avtale om gjennomgående transport,

  1. billett er utstedt fra første avreisested her i landet til endelig bestemmelsessted i utlandet, eller omvendt,
  2. påfølgende transport skjer med samme type transportmiddel,
  3. påfølgende transport påbegynnes innen 24 timer og står i direkte forbindelse med den første, og
  4. eventuell innsjekket bagasje er sjekket inn fra start.

Bestemmelsen i tredje ledd gjelder uten hensyn til om transporten skjer med transportmiddel som går i rute og/eller er chartret, og uten hensyn til om påfølgende transport innebærer skifte av stasjon, lufthavn, båthavn mv. så fremt vilkårene for øvrig er oppfylt.

Avgiftsfritaket gjelder ikke for noen del av rundreiser her i landet utover 24 timer.”

§ 3 skal lyde:

”Tjenester som nevnt i §§ 1 og 2 og som gjelder varetransport, kan bare faktureres avgiftsfritt i henhold til transportdokument og bare til varemottaker/varesender eller utenlandsk transportør, speditør o.l. Næringsdrivende som utfører varetransport direkte mellom sted i Norge og sted i utlandet, kan fakturere avgiftsfritt også til norsk speditør.”

II.

Forskriften trer i kraft 1. mars 2004.

Til toppen