Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 26. mai nr. 3 om avgiftsfri transport direkte til eller fra utlandet (forskrift nr. 31)

Forskrift om endring av forskrift 26. mai nr. 3 om avgiftsfri transport direkte til eller fra utlandet (forskrift nr. 31)

Fastsatt av Finansdepartementet 21. juni 2004 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16

I.

I forskrift 26. mai 1970 nr. 3 om avgiftsfri transport direkte til eller fra utlandet (forskrift nr. 31) gjøres følgende endringer:

§ 1 tredje ledd skal lyde:

”Når det gjelder tilknytningstransport (transport av transitt- og transferpassasjerer) til eller fra utlandet, gjelder avgiftsfritaket bare hvis

a. det på forhånd er inngått avtale om gjennomgående transport,

  1. billett er utstedt fra første avreisested her i landet til endelig bestemmelsessted i utlandet, eller omvendt,
  2. påfølgende transport skjer med samme type transportmiddel, og
  3. påfølgende transport påbegynnes innen 24 timer og står i direkte forbindelse med den første.”

II.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2004.

Til toppen