Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 29. juni 2000 nr. 688 om vektårsavgift

Forskrift
om endring av forskrift
29. juni 2000 nr. 688 om vektårsavgift

Fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2003 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets avgiftsvedtak.

I

§ 2 første ledd første punktum og annet ledd annet punktum skal lyde:

Tollregionen beregner og skriver ut avgiften i to terminer pr. år for avgiftspliktige kjøretøy som pr. 1. januar og 1. juli står registrert i Vegdirektoratets motorvognregister.

Når tollregionen mottar melding om slik registrering skal tollregionen beregne og skrive ut avgiften og innbetalingskort sendes registrert eier.

§ 5 første ledd tredje punktum skal lyde:

Tollregionen foretar beregning og utskriving av avgiften.

§ 6 annet ledd skal lyde:

Tollregionen foretar beregning og utskriving av avgiften.

§ 7 første ledd og annet og tredje ledds siste punktum skal lyde:

For kjøretøy som for en kortere periode skal trekke tilhenger, eller trekke tilhenger som medfører at kjøretøykombinasjonen kommer inn under en avgiftskode med høyere avgift enn det kombinasjonen er registrert for, kan tollregionen gi tillatelse til slik kjøring uten at kjøretøykombinasjonen registreres med egen avgiftskode.

Tollregionen beregner og skriver ut avgiften.

Tollregionen kan i særlige tilfeller dispensere fra dette kravet.

§ 10 første ledd skal lyde:

For kjøretøy som blir avregistrert og som står avregistrert ut terminen, kan betalt avgift for avregistreringsperioden refunderes etter søknad til tollregionen.

§ 11 første ledd første punktum skal lyde:

Etter forfallsdato sender tollregionen et påkrav ved varsel om inndraging av kjennemerker for skyldig avgift og eventuelt renter.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

Til toppen