Forskrift om endring av forskrift 29. juni 2001 nr. 800 (Nr. 122) om levering av årsterminoppgave for registreringspliktig næringsdrivende med liten omsetning.

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2007 med hjemmel i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 31 a.

                                                       I

§ 1 skal lyde:
          Registrert næringsdrivende med omsetning innenfor avgiftsområdet under kr 1.000.000, avgift ikke medregnet, kan etter søknad til skattekontoret levere årsterminoppgave.
Årsterminoppgaven skal omfatte kalenderåret.

                                                     II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2008.

 

Tilhørende lov

Til toppen