Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 29. juni 2000 nr. 688 om vektårsavgift

Forskrift om endring av forskrift 29. juni 2000 nr. 688 om vektårsavgift

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2003 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets avgiftsvedtak

I.

§ 11 første ledd annet punktum skal lyde:

Påkravet sendes den sist registrerte eier som gis en kort betalingsfrist fastsatt av tollregionen.

II.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

Til toppen