Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 30. desember 1983 nr. 1974 om begrensning av lønnsoppgaveplikten

Forskrift 30. september 2003 om endring av forskrift 30. desember 1983 nr. 1974 om begrensning av lønnsoppgaveplikten

Fastsatt av Finansdepartementet 30. september 2003 med hjemmel i ligningsloven § 6-16 første ledd bokstav a.

I

I forskrift 30. desember 1983 nr. 1974 om begrensning av lønnsoppgaveplikten gjøres følgende endringer:

§ 3 skal lyde:

Naturalytelser som i sin helhet er skattefrie kreves ikke lønnsinnberettet. Dette gjelder ikke for naturalytelser til pendlere i form av helt eller delvis fri kost, losji og besøksreiser til hjemmet. Tilsvarende kreves naturalytelser i form av arbeidsgivers dekning av behandlingsutgifter og behandlingsforsikring lønnsinnberettet.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med 1. januar 2003.

Til toppen