Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 30. desember 1983 nr. 1980 om oppdragsgivers og oppdragstakers opplysningsplikt

Forskrift om endring av forskrift 30. desember 1983 nr. 1980 om oppdragsgivers og oppdragstakers opplysningsplikt

Fastsatt av Finansdepartementet 28. september 2004 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-16 jf. § 6-10

I

§ 1 første ledd skal lyde:

Plikten til ukrevet å gi opplysninger i henhold til ligningsloven § 6-10 nr. 1 a for så vidt gjelder oppdrag i riket, begrenses til å gjelde oppdrag til personer bosatt i utlandet eller selskaper hjemmehørende i utlandet.

II

Denne forskriften trer i kraft 1. oktober 2004.

Til toppen