Forskrift om endring av forskrift 30. mars 1971 nr. 1 (Nr. 45) om tilbakebetaling av merverdiavgift ved havari m.v. i fiske.

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2007 med hjemmel i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 40 tredje ledd og § 41 tredje ledd

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2007 med hjemmel i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 40 tredje ledd og § 41 tredje ledd

                                                           I

§ 4 skal lyde:
        Krav om særskilt avregning av avgift må fremsettes for skattekontoret innen 3 måneder etter utløpet av den kalendermåned da forliset fant sted eller tapet/ skaden ble lidt.

                                                           II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tilhørende lov

Til toppen