Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for motorvogn

Forskrift om endring av forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for motorvogn

Fastsatt av Finansdepartementet 14. juni 2004 med i medhold av lov 19. juni 1959 nr. 2 og Stortingets vedtak om årsavgift

I.

I forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for motorvogn gjøres følgende endring:

§ 5 nytt siste ledd skal lyde:

Beløp under 50 kroner refunderes ikke.

II.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2004.

Til toppen