Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 6. desember 2004 nr. 1573 om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 6. desember 2004 nr. 1573 om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 13. desember 2005 med hjemmel i lov 28. mai 2004 nr. 29 om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven) § 5.

I

I forskrift 6. desember 2004 nr. 1573 om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) skal § 9 nr. 5 første punktum lyde:

For overføring fra Norge av beløp over NOK 100 000 eller tilsvarende i annen valuta skal det rapporteres hva overføringen gjelder og betalingsart.

II

Endringen under I trer i kraft straks.

Til toppen