Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 6. januar 2003 nr. 9 om verdipapirfonds utlån av finansielle instrumenter

Forskrift om endring av forskrift 6. januar 2003 nr. 9 om verdipapirfonds utlån av finansielle instrumenter

Fastsatt av Finansdepartementet 27. oktober 2003 med hjemmel i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 4-12, jf. EØS-avtalen art. 36 og 40 og vedlegg IX pkt. 30 (direktiv 85/611/EØF med senere endringer).

I

Forskrift 6. januar 2003 nr. 9 om verdipapirfonds utlån av finansielle instrumenter § 3 fjerde ledd nytt annet punktum skal lyde:

Begrensningen i forrige punktum skal likevel ikke gjelde i forhold til oppgjørssentraler.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen