Forskrift om endring av forskrift 6. juni 2001 nr. 573 (Nr. 117) om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven.

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2007 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 28 a.

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2007 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 28 a.

                                                      I

§ 1 første ledd skal lyde:
         Den som leier ut bygg eller anlegg som brukes i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven, kan etter søknad til skattekontoret registreres i merverdiavgiftsmanntallet etter bestemmelsene i kap. VII i merverdiavgiftsloven og på vilkår som nevnt i denne forskriften.

                                                    II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2008.

 

Tilhørende lov

Til toppen