Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 6. juni 2001 nr. 573 om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven (forskrift nr. 117)

Forskrift om endring av forskrift 6. juni 2001 nr. 573 om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven (forskrift nr. 117)

Finansdepartementet har 12. desember 2003 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 28a endret forskrift 6. juni 2001 nr. 573 om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven (nr. 117).

I.

§ 1 nytt annet ledd skal lyde:

Det samme gjelder densom leier ut bygg eller anlegg til

  1. kommuner og fylkeskommuner med kommunal og fylkeskommunal virksomhet der øverste myndighet er kommunestyret, fylkestinget eller annet styre eller råd i henhold til kommuneloven eller kommunal særlovgivning
  2. interkommunale og interfylkeskommunale sammenslutninger organisert etter kommuneloven eller etter kommunal særlovgivning.

Tidligere annet ledd blir tredje ledd og skal lyde:

Registreringen omfatter arealer hvor brukeren ville hatt fradragsrett for inngående merverdiavgift eller ville hatt rett til kompensasjon for merverdiavgift etter lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv. dersom denne hadde eid bygget eller anlegget.

Tidligere tredje ledd blir fjerde ledd.

II.

Endringen gjelder fra 1. januar 2004.

Til toppen