Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 6. juni 2001 nr. 573 (Nr. 117) om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven

Forskrift om endring av forskrift 6. juni 2001 nr. 573 (Nr. 117) om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven

Fastsatt av Finansdepartementet 22. august 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 28a.

I

I forskrift 6. juni 2001 nr. 573 (Nr. 117) om frivillig registrering av utleier av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven gjøres følgende endring:

§ 1 nytt siste ledd skal lyde:

Retten til frivillig registrering gjelder ikke for utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom.

II

Endringene under I trer i kraft 1. september 2006.

Til toppen