Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 7. september 2006 nr. 1062 til utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56

Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2007 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) §§ 1-2, 1-6, 3-7, 5-8, 8-1, 8-2, 8-3, 9-1, 10-1 og 10-3.

                                                                  I

§ 10-1-1 første ledd skal lyde:
Bestemmelsene i § 10-1-2 og § 10-1-3 gjelder for regnskapspliktige som nevnt i regnskapsloven § 1-2 første ledd nr. 13 som utøver eller deltar i virksomhet som er skattepliktig etter lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. med unntak av skattepliktige etter lovens § 3 og § 5. Bestemmelsene i § 10-1-2 og § 10-1-3 gjelder også for regnskapspliktige som nevnt i regnskapsloven § 1-2 første ledd nr. 13 som ikke har varig tilknytning til riket.

§ 10-1-2 første ledd annet punktum skal lyde:
Skattekontoret kan ved enkeltvedtak bestemme at det samme skal gjelde for andre regnskapspliktige som nevnt i § 10-1-1.

                                                        II
Endringene under I trer i kraft 1. januar 2008.

 

Tilhørende lov

Til toppen