Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift av 14. oktober 1996 nr. 983 om sikkerhetsstillelse for verdipapirforetak

Forskrift om endring av forskrift av 14. oktober 1996 nr. 983 om sikkerhetsstillelse for verdipapirforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2003 i medhold av lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 8-13.

I

§ 5 første ledd skal lyde:

Sikkerheten skal være på minst 200.000 kroner pr. investor pr. skadetilfelle.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

VEDLEGG

Til toppen