Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift av 19. februar 1993 nr. 117 om forsikringsvirksomhetslovens anvendelse på pensjonskasser og pensjonsfond

Forskrift om endring av forskrift av 19. februar 1993 nr. 117 om forsikringsvirksomhetslovens anvendelse på pensjonskasser og pensjonsfond

Fastsatt av Finansdepartementet 24.9.2003 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) § 1-1 annet ledd, jf. kgl.res. 25. august 1989 nr. 825.

I

I forskrift av forskrift av 19. februar 1993 nr. 117 om forsikringsvirksomhetslovens anvendelse på pensjonskasser og pensjonsfond gjøres følgende endringer:

§ 7 første ledd annet punktum skal lyde:

Revidert årsregnskap for privat pensjonskasse skal sendes Kredittilsynet innen tre måneder etter regnskapsårets slutt på fastsatt skjema.

§ 26 første ledd annet punktum skal lyde:

Revidert årsregnskap for kommunal pensjonskasse skal sendes Kredittilsynet innen tre måneder etter regnskapsårets slutt på fastsatt skjema.

§ 33 nytt åttende ledd skal lyde:

For regnskapsårene 2003 og 2004 er fristen etter § 7 første ledd og § 26 første ledd for å sende revidert årsregnskap til Kredittilsynet fire måneder etter regnskapsårets slutt.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen