Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift av 2. juli 1986 nr 1430 om omregistreringsavgift

Forskrift

om endring av forskrift av 2. juli 1986 nr 1430 om omregistreringsavgift

Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 1999 med hjemmel i lov av 19. juni 1959 nr 2 vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets avgiftsvedtak

I forskrift av 2. juli 1986 nr 1430 om omregistreringsavgift gjøres følgende endringer:

I.

§ 3 skal lyde:

Innbetaling av avgift

Avgiften skal betales til den bankkonto Oslo distriktstollsted (senere kalt distriktstollstedet) bestemmer. Vegvesenets trafikkstasjon skal påse at riktig avgift er betalt før omregistrering og utlevering av vognkort.

Toll- og avgiftsdirektoratet (senere kalt direktoratet) kan bestemme at det skal benyttes spesielle innbetalingsblanketter for avgiften.

§ 4 skal lyde:

Betalingsmåte

Vegvesenets trafikkstasjon tilsender utfylt betalingsblankett påført kunde-identifikasjonsnummer (KID).

Dersom denne blanketten ikke benyttes ved betaling av avgiften eller den oppgitte KID ikke registreres sammen med betalingsoppdraget, må kvittering for at betaling har skjedd fremlegges for Vegvesenets trafikkstasjon før registreringen eller tildelingen. Vegvesenets trafikkstasjon skal påse at riktig avgift er betalt og skal overstemple kvitteringen.

II.

Denne forskrift trer i kraft straks.

Til toppen