Fastsatt av Finansdepartementet 30. mars 2007 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.     Fastsatt av Finansdepartementet 30. mars 2007 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.  

Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift av 23. august 1999 nr. 957 om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak.

 

Fastsatt av Finansdepartementet 30. mars 2007 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

 

I.

I forskrift 23. august 1999 nr. 957 gjøres følgende endring:

 

§ 1-2 oppheves.

II.

Forskriften trer i kraft straks med virkning fra regnskapsår påbegynt 1. januar 2007 eller senere.

 

 

Tilhørende lov

Til toppen