Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift av 25. mars 1991 nr. 214 om anvendelse av kapitaldekningsregler på konsolidert basis mv.

Forskrift om endring av forskrift av 25. mars 1991 nr. 214 om anvendelse av kapitaldekningsregler på konsolidert basis mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 2.april 2004 i med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-9, jf. § 2-16.

I

I forskrift av 25. mars 1991 nr. 214 om anvendelse av kapitaldekningsregler på konsolidert basis mv. gjøres følgende endring:

§ 4 nytt sjette ledd skal lyde:
Verdivurderingsprinsippene i selskapsregnskapet skal legges til grunn.

II

Forskriften trer i kraft straks

Til toppen