Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift av 27. februar 2001 nr. 188 om årsregnskap m.m. for pensjonskasser

Forskrift om endring av forskrift av 27. februar 2001 nr. 188 om årsregnskap m.m. for pensjonskasser

Fastsatt av Finansdepartementet 24.9.2003 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v.(regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

I

I forskrift av 27. februar 2001 nr. 188 om årsregnskap m.m. for pensjonskasser gjøres følgende endringer:

§ 2-1 skal lyde:

Årsregnskap og årsberetning skal fastsettes av styret innen tre måneder etter regnskapsårets slutt.

Ny § 9-3 Overgangsregler skal lyde:

For regnskapsårene 2003 og 2004 er fristen etter § 2-1 for fastsettelse av årsregnskapet og årsberetningen fire måneder etter regnskapsårets slutt.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Til toppen