Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift av 28. mai 1999 nr. 655 om årsregnskap m.m. for inkassovirksomhet

Forskrift om endring av forskrift av 28. mai 1999 nr. 655 om årsregnskap m.m. for inkassovirksomhet

Fastsatt av Finansdepartementet 21. februar 2006 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd.

I.

I forskrift 28. mai 1999 nr. 655 gjøres følgende endringer:

Ny § 1-3 skal lyde:

§ 1-3 Regnskap utarbeidet etter regnskapsloven § 3-9

For konsernregnskap eller selskapsregnskapsregnskap utarbeidet i samsvar med regnskapsloven § 3-9, gjelder kun § 4-3 i denne forskrift.

II.

Forskriften trer i kraft straks med virkning fra regnskapsår påbegynt 1. januar 2005 eller senere.

Til toppen