Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift for årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper

Forskrift om endring av forskrift for årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper.

Fastsatt av Finansdepartementet 15.01 2002 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 9-1 tredje ledd.

I

I forskrift 16. desember.1998 nr. 1241 for årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper gjøres følgende endringer i § 4-8:

Resultatpost 6.3.2 skal lyde:

6.3.2 Overføring av tilleggsavsetninger og kursreserve fra andre forsikringsselskaper/pensjonskasser

Resultatpost 6.3.3 skal lyde:

6.3.3 Til (fra) tilleggsavsetninger i forsikringsfondet

Resultatpost 12 skal lyde:

12. Resultat av teknisk regnskap før særlige avsetninger

II

Endringene trer i kraft straks.

VEDLEGG
Til toppen