Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift (Nr. 24) vedrørende omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen

Fastsatt av Finansdepartementet 25. november 2008 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16 siste ledd litra a, jf. første ledd nr. 1 litra a, c, d og nr. 2, samt § 22 annet ledd og § 75

I

Uttrykket ”tollvesenet” i §§ 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12 og 20 erstattes av "tollmyndighetene".

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2009.

Tilhørende lov

Til toppen