Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om anvendelse av kapitaldekningsregler på konsolidert basis mv.

Forskrift om endring av forskrift 25. mars 1991 nr. 214 om anvendelse av kapitaldekningsregler på konsolidert basis mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2005 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-9, jf. § 2-16.

I

I forskrift 25. mars 1991 nr. 214 gjøres følgende endring:

§ 4 sjette ledd skal lyde:

Verdivurderingsprinsippene i selskapsregnskap enefor de operative selskapene skal legges til grunn.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006 med virkning for regnskapsår som starter 1. januar 2005 eller senere.

Til toppen