Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om årsavgift

Forskrift om endring av forskrift om årsavgift

Fastsatt av Finansdepartementet 31. 08. 2005 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets årlige avgiftsvedtak.

I

I forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift gjøres følgende endringer:

§ 5 annet ledd skal lyde:

For kjøretøy som dokumenteres vraket/hugget eller levert til godkjent oppsamlingsplass for bilvrak etter avgiftens forfall, men før 1. juli, refunderes halv avgift til siste eier. For kjøretøy som ikke er vrakpantberettigede, gis refusjon etter søknad til tollregionen.

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2006.

Til toppen