Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om avgift på tobakkvarer

Lovdata
Postboks 41 Sentrum
0101 OSLO


Deres ref

Vår ref

Dato

99/673 SA GHD/GHL

23.02.1999


Forskrift om endring av forskrift om avgift på tobakkvarer

I.

Finansdepartementet har den 23. februar 1999 i medhold av lov av 19. mai 1933 nr 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak endret forskrift av 29. september 1976 nr 9950 om avgift på tobakkvarer.

§ 3 annet ledd oppheves.

§ 6 første ledd bokstav b) - f) skal lyde:

b) for sigaretter - forbrukerpakningens innhold angitt i antall stykk.
c) for røyketobakk - forbrukerpakningens nettovekt, avrundet oppover til nærmeste hele gram.
d) for skråtobakk - forbrukerpakningens nettovekt, avrundet oppover til nærmeste hele gram.
e) for snus - forbrukerpakningens nettovekt, avrundet oppover til nærmeste hele gram.
f) for sigarettpapir og sigaretthylser - forbrukerpakningens innhold angitt i antall stykk (beregnet på fremstilling av 1 sigarett).

II.

Endringene trer i kraft straks.

______________________

Kunngjøring bes foretatt i Norsk Lovtidend avdeling I.


Med hilsen

Torbjørn Flørenes e.f.
avdelingsdirektør

Grethe H. Dahl
rådgiver

Gjenpart: Toll- og avgiftsdirektoratet, ref 99/408

Til toppen