Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om beregning og oppkreving av merverdiavgift ved innførsel av varer

Forskrift om endring av forskrift om beregning og oppkreving av merverdiavgift ved innførsel av varer


Fastsatt av Finansdepartementet 10. desember 2004 med hjemmel i § 62 fjerde ledd og § 66 i lov 19. juni 1966 nr. 66 om merverdiavgift.

I.

I forskrift 12. desember 1975 nr. 2 (Nr. 12) om beregning og oppkreving av merverdiavgift ved innførsel av varer gjøres følgende endringer:

§ 3 oppheves.

§ 5 nr. 13 oppheves.

II.

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2005

Til toppen