Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om bindende forhåndsuttalelser

Forskrift om endring av forskrift om bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker

Fastsatt av Finansdepartementet 30. september 2002 med hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 58 e

I.

I forskrift 12. oktober 2001 nr. 1184 om bindende forhåndsuttalelser i skatte- og avgiftssaker gjøres følgende endringer:

§ 1 første ledd bokstav c skal lyde:

Forskriften inneholder bestemmelser til utfylling og gjennomføring av reglene om bindende forhåndsuttalelser etter ligningsloven kapittel 3 A og merverdiavgiftsloven kapittel XIVa. Dette gjelder saker om

c) merverdiavgift etter lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift, med unntak av merverdiavgift som skal beregnes ved innførsel av varer, jf. kapittel XVI.

§ 1 første ledd bokstav d oppheves.

II.

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2002.

Til toppen