Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om engangsavgift

Forskrift
om endring av forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner

Fastsatt av Finansdepartementet 4. mars 2003 i medhold av lov 19. juni 1959 nr. 2, Stortingets avgiftsvedtak og tolltariffens innledende bestemmelser

I

I forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner gjøres følgende endring:

§ 4-2 annet ledd nr 4 skal lyde:

Motorvognen skal ha fast montert lysanordning på taket hvor tros- eller livssynssymbol til enhver tid er godt synelig fra alle bilens sider. Selve symbolet kan være utskiftbart. Symbolbruk kan unnlates ved gravferd.

II

Forskriften trer i kraft 15. mars 2003.

Til toppen