Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om engangsavgift på motorvogner

Forskrift om endring av forskrift om engangsavgift på motorvogner

Fastsatt av Finansdepartementet 20. august 2003 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter, Stortingets avgiftsvedtak og tolltariffens innledende bestemmelse

I

I forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner gjøres følgende endringer:

§ 4-1 første punktum skal lyde:

Ambulanse, herunder leilighetsambulanse, er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. § 6 nr. 6

§ 4-2 første ledd, første punktum skal lyde:

Begravelseskjøretøy er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. § 6 nr. 7.

§ 4-3 første punktum skal lyde:

Beltemotorsykkel som ved første gangs registrering her i landet blir registrert på humanitær institusjon som skal nytte motorvognen i ambulansetjeneste, er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. § 6 nr. 8.

§ 4-5 første ledd, første punktum skal lyde:

Spesialutrustede motorvogner til bruk for brannvesenet er fritatt for avgift etter Stortingets vedtak om engangsavgift på motorvogner m.m. § 6 nr. 13.

§ 4-7 første punktum skal lyde:

For buss som er fritatt for avgift etter Stortingets avgiftsvedtak § 6 nr. 10, skal det innbetales et forholdsmessig beløp dersom den avgiftsfrie bruken av motorvognen, opphører innen ett år regnet fra registreringen.

§ 4-10 første ledd skal lyde:

Motorvogn som bare bruker elektrisitet til framdrift er fritatt for engangsavgift etter Stortingets avgiftsvedtak § 6 nr. 9.

II

Endringene trer i kraft straks.

Til toppen