Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om forenklet forelegg i mindre alvorlige tilfeller av ulovlig innførsel

Forskrift om endring av forskrift om forenklet forelegg i mindre alvorlige tilfeller av ulovlig innførsel

Fastsatt av Finansdepartementet 10. desember 2004 med hjemmel i lov 10. juni 1966 nr. 5 om toll § 68

I.

§ 1 første ledd skal lyde:

Regiondirektøren kan gi tolltjenestemenn myndighet til å foreta bøtelegging på stedet eller i ettertid ved forenklet forelegg i de tilfeller av ulovlig innførsel som er nevnt i § 2.

II.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2005.

Til toppen