Forskrift om endring av forskrift om frivilling registrering av skogsveiforeninger

Forskrift om endring av forskrift om frivilling registrering av skogsveiforeninger

Fastsatt av Finansdepartementet 30. september 2002 med hjemmel i hjemmel i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 28 a

I.

I forskrift 19. november 1970 nr. 2 om frivillig registrering av skogseierforeninger (forskrift nr. 41) gjøres følgende endringer:

§ 6 oppheves.

Gjeldende § 7 blir ny § 6.

II.

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2002.

Til toppen